Dufie – Apology Lyrics

Dufie - Apology Lyrics
Dufie Apology Lyrics
I hate lies
Don’t lie
Things nowadays you do
I don’t like
You break heart
You no try
I don’t know weytin I dey do
You don’t like

Why you no call me
Baby say he no want me
Asɛm ketewa wei aa
You dey shun me (ketewa wei a you dey shun me)

Why you no call me
Baby say he no want me
Asɛm ketewa wei aa
You dey shun me
Ketewa wei aa

Ankwadobi ee
Ɔdɔ yewu amma a
Me wu

Mɛfɔn aka kete kete
Kete kete
Mɛfɔn aka tiaa bi
Ɛda ɔdɔ bɛba no ye de anigye nkoa na ɛbe hyia mu oo ɔdɔ (aww ɔdɔ)
Ye de ɔdɔ bɔ ɔdɔ mu
Mfifire bɛ ka mfifire
Ye bɛ fe y’ano oo ɔdɔ (aww ɔdɔ)

Ɛnyɛ abufuo
Asɛm wei deɛ nka ɛnyɛ abufuo
I can’t let you go away (baby I can’t let you go away)
Ɔdɔ yewu ee
You know this love wey I love you so
Enti ɔdɔ nyɛ na ɔmmra a

Ankwadobi ee
Ankwadobi ee
W’ama mewu

Ankwadobi ee
Ɔdɔ yewu amma me wu oo
Ɔdɔ yewu amma me wu oo
Ɔdɔ yewu amma me wu oo

I hate lies
Don’t lie
Things nowadays you do
I don’t like
You break heart
You no try
I don’t know weytin I dey do
You don’t like

Why you no call me
Baby say he no want me
Asɛm ketewa wei aa
You dey shun me (ketewa wei a you dey shun me)

Why you no call me
Baby say he no want me
Asɛm ketewa wei aa
You dey shun me
Ketewa wei aa

Ankwadobi ee
Ankwadobi ee
Ɔdɔ yewu amma a
Me wu
M’ara me dear amma mewu
Mɛfon aka kete kete
Kete kete
Kete kete mɛfɔn aka tiaa bi
Ɛyɛ atiaa bi oo

Related posts

close