King Paluta – Creativity Lyrics

King Paluta - Creativity Lyrics
King Paluta Creativity Lyrics

})(jQuery);

INTRO
Door Opens…

1st VERSE
Yoh Bɛɛma.
Na sende Me Beat dadaada w’ama m’atoa wo ha…
Hm ɛnɛ me ne wo mmienu dɛɛm ha.
Bɔ me beat ma me er, ɛnnyɛ wo ho ɛna ɛna.

Bue Fruity Loops
Nɛ sette tempo no to 110
Ma me timing…
First of all yɛn starte with conga, Play something.

Sei yiaaa.
Afei adde hi hat.
Yeaahh i like that.

Wo wɔ Timpani
Daabi yi firim, i no dey like the sound.
Hwehwɛ tontonsansan, w’anya bi, mo mo.
Bɔ no kosh kosh ko ko shi kosh ko.
Yɛn kɔ….

Herhh boyy herh ei…..

Wo wɔ Tamborine, wo wɔ maraccas.
Daabi mɛnfa bi nhye mu for now…
Ɛha nooo fa clap hyɛ ha, yɛnkɔ no sei, atwaade atwaade…
Herh! W’ayɛ ade.
Gye 1000 Ghana kɔ tɔ waakye.

Bue Cubase.
Sɛ ɛyɛ update.
Wakɔ totɔ new cables, ɛyɛ fine case.
Oh yɛn bɔɔ Kick, bɔ kick no fra 808 no na menfeeli base.
Les go…

Awch! ehh! Ɛnnɛ, Ɛnnɛ yɛ Nnɛ.
Y’ahyehyɛ drums n’awie, drums no yɛ ok, afei bɔ nsenku nɛ bɔ no dɛɛdɛ.

Nii bɔ me Trumpet.
Ei…! Ei…!
Nana Appiah bɔ me Piano.
Quab sea, wonso bɔ me flute er…

Chale Chale make i enter the Booth.
Na beat n’abɔdam, ɛwɔ sɛ me sɛe so kakara.
But, me pɛ sɛ yɛ de ha nom to Hook.
Nti Takyi Kay yɛnto biibi kakara.
Awch!

CHORUS
Incase you don’t know, now u know ( maasa! )
King Paluta deɛ wɔ kille show ( woteaseɛ )
Wɔ si kurom a na wɔ gye nkyea oo ( Me nwom yi y3 wo de aa… )
Palu…!!! ( Shake kakara na menhwɛ )

Uh! Deɛ ɛkɔ so yi deɛ chale menpɛ oo ( Awch! )
Ɛnyɛ m’agorɔ ase na woo bɛ yɛ go slow ( maasa maasa! )
Wo hwɛ na w’ani kum a ɛneɛ kɔ wo fie oo
( Me nwom yi y3 wo de aa… )
Kɔ wu… ( Shake kakara na menhwɛ )

Aaah! ( Takyi Kay )
Tuntum bronii eee. ( eei!!! )
Kɔkɔɔ mmorɔ ngo eee. ( Awch! )
Me nwom yi y3 wo de aa, odo ee…
( Nana Me nwom yi y3 wo de aa… )

Aaah! ( po po poh )
Me deɛ eee. ( ei! ei!! eei!! )
Odo yɛ wu eee. ( wɔ se dɛn…! )
Asa a wo sa yi yɛ me fɛ oo woh woh woh woh…
( Asa a woo sa yi yɛ me fɛ… )

2nd Verse
Ei..! Mo ma me nfa beat yi nyɛ freestyle.
Me yɛ rastaman a me nim Jah.
Nti obaa sɛ wo hwɛɛ na w’ani nka a, bra me ma wo sisi nkyea sɛ bidie car. ( Aaah!!!)

Boys feeli King Paluta King Rap.
Asɛ me rap no abɔ naked da npam.
Wo yɛ tuitui na me ne me squad kye wo a…
Warning shot kɛkɛ koraa yɛ wo yem. ( Aaah!!! )

Chale King Paluta wɔ yɛ kooko.
Uh! Abooko samayooko.
Ɛnwom no te abɔ, shake ma me slow mo.
One for the money, Two for the tooto. ( Aaaah!!! )

Me no me fata deɛ me fata.
Deɛ ɛfata nɛ fata sɛ me ka sɛ me fata.
Firi sɛ me fata.
Wo nfata, wo nshatta, won masacre, but wo kasa, masa…
Asrewa tiee me rap, sesei wɔ su agyenkuku su a ne to kata. (Aaah!)
( Masa! Kill it… kill it… kill it… kill it )

I cant wack songs even if i try.
Ɛyaa na ɛyɛ ɛbi nom mpo sɛ matɔn me kra.
Me rap style no yɛ naked, menbɔɔ no braa…
Woooo!

Fake Promises na adelay time but Nyame adom boys kɔ anim.
Fa me ho adwene hyɛ wo tirim.
Wo de adwenfii saa na w’atɔ Public Toilet mu.
Yesu!

CHORUS
Incase you don’t know, now u know ( maasa! )
King Paluta deɛ wɔ kille show ( woteaseɛ )
Wɔ si kurom a na wɔ gye nkyea oo ( Me nwom yi y3 wo de aa… )
Palu…!!! ( Shake kakara na menhwɛ )

Uh! Deɛ ɛkɔ so yi deɛ chale menpɛ oo ( Awch! )
Ɛnyɛ m’agorɔ ase na woo bɛ yɛ go slow ( maasa maasa! )
Wo hwɛ na w’ani kum a ɛneɛ kɔ wo fie oo
( Me nwom yi y3 wo de aa… )
Kɔ wu… ( Shake kakara na menhwɛ )

Aaah! ( Takyi Kay )
Tuntum bronii eee. ( eei!!! )
Kɔkɔɔ mmorɔ ngo eee. ( Awch! )
Me nwom yi y3 wo de aa, odo ee…
( Nana Me nwom yi y3 wo de aa… )

Aaah! ( po po poh )
Me deɛ eee. ( ei! ei!! eeii!!! )
Odo yɛ wu eee. ( wɔ se dɛn! )
Asa a wo sa yi yɛ me fɛ oo woh woh woh woh…
( Asa a woo sa yi yɛ me fɛ… )

LAST STANZA
If you dey listen to this, in the future I was here.
I was here, I am King Paluta.
If you dey listen to this in the year 2220 and beyond, I was Here.
And i did this in 2020…
Nti wo te menka aa…
( Shake Kakara na menhwɛ… )

Herrh boyyy… Awch!!!… Abooochi…!

Related posts

close