DJ Black’s Podcast: Flowking Stone & Kofi Kinaata [Open House Party]
Flowking Stone of Bradez and Kofi Kinaata joins DJ Black on the Openhouse party. Check out the ‘killer flows’ on a non stop freestyle session.

DJ Black’s Podcast: Flowking Stone & Kofi Kinaata [Open House Party]

Related posts

close